Szirtes Anna: Pedagógiai grafológia

2012.08.31 17:56

 

Tanulási nehézségek feltárása egy kisgyermek kézírásán és rajzain keresztül
 
 
 
 
Előzmény: A grafológiai vizsgálatot a szülők kezdeményezték. Aggódnak gyermekükért, és választ szeretnének kapni a kérdéseikre. Viktor 9 éves III. osztályos tanuló, problémái vannak a helyesírással és a számolással.
 
A vizsgálat tárgyai:
1.Írás-olvasás-napközi írásfüzet, valamint spontán írás A/5-es sima, ill. vonalas papíron.
A vizsgált duktumok ceruzával íródtak.
2. Családrajz
3. Szabadon választott rajz
 
1. Kérdés: Mi állhat Viktor tanulási nehézségeinek a hátterében?
2. Kérdés: Mi okozza Viktor befelé fordulását, érzelmi bizonytalanságát?
 
Vizsgálat eszközei és módszerei:
- Közvetlen megfigyelés,
- Mérőeszközök,
- számítástechnika eszközei
 
A vizsgálatot két részre osztottam:
I. Első lépésben Viktor kézírásának vizsgálatát végeztem el. (lsd. 1-2sz. melléklet). Az íráskép diszharmonikus megjelenési formáját jól mutatják a betűtorzulások, betűkihagyások-szaporítások, zsúfolt tér, kis szótávolság, elsatnyuló középzónás betűk (a, o, m, n), erős nyomaték, tempólassulás, az átlagosnál gyengébb kidolgozottsági szint. A hosszú és rövid mássalhangzók tévesztése is gyakori. Előfordul, hogy ott kettőz, ahol nem kell, és rövid mássalhangzót ír oda ahol a hosszú a helyes. Nehézséget okoz számára az "ly és j" megkülönböztetése. A vonal vezetése görcsös megtörő. 
 
 
 
1 sz. melléklet 
 
 
 
2 sz. melléklet 
 
 
 
 
II. A továbbiakban a Viktor által készített gyermek rajz, valamint a szabadon választott rajz vizsgálatát végeztem el.
(lsd. 3-4 sz. melléklet)
 
 
A rajz családképet ábrázol, amelyen az édesapa személye a biztonságot az édesanya az érzelmi melegséget tükrözi. Fontos szerep jut az idősebb testvérnek is, akihez Viktor erősen kötődik. A család tagjai jó kedvűek, derűsek, amit a rajzon megjelenő napocska is nyomatékosít.
Egy kissé bizonytalannak érzi magát, melyet főként a tanulási nehézségek okoznak. Az iskolai kudarcok sorozata miatt, még inkább igényli az anyai szeretetet, védelmet. Érzékenységét fokozhatja, hogy próbál, mégsem tud megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek. Egy kissé alacsony az önbizalma, fokozottan igényli az otthon harmóniáját.
Nagyon jó az alkalmazkodási képessége oldottan, nyitottan közelít a társai felé. A dominanciára való törekvés helyett az együttműködés jellemző rá.
Az események összefüggéseit ábrázoló rajz a szintetikus gondolkodásra vall, és jó logikai képességről árulkodik. 
 
 
 
3 sz. melléklet 
 
 
 
A bizonytalanság beférkőzött a gondolataiba, most még nagyobb támaszt vár a családjától. A rajzlap jobb oldalán levő halastó az "anyaöl" szimbóluma.
A másik rajz (harckocsi) aprólékos kidolgozottsága a részletekre való odafigyelést erősíti meg.
 
4 sz. melléklet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés
 
 
Viktor kézírásának az elemzése alapján a rendelkezésemre álló írásproduktumok feltárása során, a hang-betű kialakulatlanságát állapítottam meg.
Ennek jeleli, hogy az optikailag és akusztikailag hasonló betűk (b-d, b-p, k-g, f-v, k-t, d-j,-gy stb.) gyakran felcserélődnek.
Viktor rajzainak az értékelése alapján, a szociális szféra felöl (iskola) érkező negatív ingerek hatására jelentkező félelmet, bizonytalanságot tapasztaltam.
 
Válasz az első kérdésre:
 
Viktor tanulási problémáit a diszgráfia - diszkalkulia okozza.
 
Válasz a második kérdésre:
 
Viktor befelé fordulását, érzelmi labilitását, a gyenge iskolai osztályzatai okozzák. 
 
 
 
Kecskemét, 2006. 12. 07. 
Szirtes Anna
Grafológus