Szempontsor

2012.08.31 19:44

 

Az íráselemzés elkészítéséhez az itt felsorolt szempontok alapján kérheti a részletes analízist. 
 
Intellektuális színvonal 
 
1. gondolkodás minősége (holisztikus, analitikus) 
2. gondolkodás sebessége, plaszticitása 
3. lényeglátás, strukturálóképesség, 
4. kreativitás, eredetiség 
5. helyzetfelismerő képesség 
6. következtető képesség (logika) 
7. figyelemkoncentráció 
8. képzelőerő, fantázia 
9. problémamegoldó képesség, kombinativitás 
10. kritikai képesség 
11. tanulási, fejlődési képesség 
12. objektivitás 
13. érdeklődés (reál-humán) 
14. elmélyülés képessége 
 
 
Én-hez való viszony 
 
15. önértékelés, önbizalom 
16. önirányítás, önkontroll 
17. én-kép 
18. én-ideál 
19. önelfogadás 
20. dominancia mértéke 
21. autonómia törekvések 
22. önfejlődés lehetséges irányai 
 
 
Szociabilitás
 
23. beilleszkedési igény 
24. beilleszkedés formája 
25. kompromisszumkészség 
26. kommunikációs készség 
27. meggyőzőerő 
28. véleménynyilvánítás 
29. Tolerancia 
 Érzelmi élet
 
30. vérmérséklet, (temperamentum) 
31. frusztrációtűrő képesség 
32. Konfliktuskezelés 
33. agresszió 
34. akarat 
35. pillanatnyi hangulat 
36. monotónia tűrés 
37. elfojtások 
38. gátlások 
 
 
Energiák
 
39. energiakészlet 
40. energiagazdálkodás 
41. terhelhetőség 
 
 
Munkatevékenység vizsgálata
 
42. munkatempó 
43. önállóság 
44. megbízhatóság 
45. döntőképesség 
46. szervezőkészség 
47. monotónia tűrés 
48. kockázatvállalás 
49. csapatszellem 
50. versengés 
51. precizitás 
52. kitartás 
53. időgazdálkodás